1 / 2

آیا بازی بر رشد کودکان تاثیر می گذارد؟

بازی ها در کودکی نقش مهمی در تمام سنین رشد کودک بازی میکنند و در میزان یادگیری و هوش کودک تاثیر گذار هستند.

آیا بازی بر رشد کودکان تاثیر می گذارد؟

تنوع در بازی های کودکان

کودکان هم مانند بزرگترها هر یک توان خاصی دارند - چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روانی - در بازی های کودکان، خصیصه ای به نام تنوع، بسیار مشاهده می شود. کودکان زود دل می بندند و زود هم فراموش می کنند. این موضوع کاملاً بارز است که همه کودکان به یک روش و نوع، بازی نمی کنند. تنوع دربازی های کودکان می تواند ناشی از این باشد:

 

تفاوت های فردی، درجه تندرستی و سلامتی، سطح رشد جسمی حرکتی، میزان بهره هوشی، نوع جنسیت، نوع محیطی که در آن پرورش یافته اند، وضعیت اجتماعی و اقتصادی عامل جغرافیایی، میزان اوقات فراغت و وضعیت وسایل و امکانات بازی.

 

فواید و تاثیر بازی بر رشد کودکان را نمی توان نادیده گرفت. بازی های پر تحرک کودک خود را محدود نکنید، با این کار نه تنها جلوی رشد فکری او را می گیرید، بلکه رشد جسمی او را هم مختل می کنید.

 

فواید بازی برای کودکان:

بازی کردن قوه تخیل او را تقویت می کند.

بازی مهارت های اجتماعی او را ارتقا می بخشد.

بازی رشد جسمانی او را افزایش می دهد.

بازی به کودک کمک می کند تا هیجان خود را تخلیه کند.

 

بازی کردن می تواند بر شخصیت کودک تاثیر گذار باشد به این صورت که :

زمانی که کودک در پی نیازهای غریزی خود رها می شود، ساز و کارهای درونی و بیرونی او همه فعال می شوند، آرامش درونی پیدا می کنند، تمرکز می کنند و فکرش را به کار می اندازد و خلاقیتش را بروز می دهد.

 آرامش کودک از او شخصیتی سالم و خوش بین و آینده نگر می سازد.

وقتی تمرکز می کند، قدرت برنامه ریزی و سیاست گذاری را تمرین می کند. کودکانی که تمرکز را یاد بگیرند در بزرگی مدیرانی بزرگ و موفق خواهند شد.

زمانی که می اندیشد به راهکارهای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت دست پیدا می کند.

هرزمان کودک در تنهایی خود بازی کند، خود به خود بر زمان و کار و امکاناتش مدیریت می کند و زیرا به تکرار گرفتار می شود و از تکرار خسته می شود، می کوشد راه های دیگری برای بازی پیدا کند.

هرگاه با دیگران بازی کند از روابط خانوادگی تا اجتماعی همه را می آزماید، ولی گاهی مادران محافظه کار، به دلیل حساسیت های بی مورد جلوی این تجربه ها را می گیرند.

 

بازی ها در کودکی نقش مهمی در تمام سنین رشد کودک بازی میکنند و در میزان یادگیری و هوش کودک تاثیر گذار هستند.