در صورتی که در داخل شهر کرمان باشید و سفارش خود را تا پایان وقت اداری نهایی کنید تیم پشتیبانی فروشگاه اسباب بازی رنگین کمان موظف است حد اکثر تا سه ساعت بعد سفارش را به دست شما عزیزان برساند 

و همچنین برای عزیزان خارج از شهر کرمان اگر سفارش خود را تا پایان وقت اداری نهایی کرده باشید ارسال کالای شما به اداره پست در همان روز انجام گرفته در غیر این ساعات در اولین روز کاری بعد تحویل اداره پست شده و با پست پیشتاز برای شما عزیزان ارسال می شود